OZ UŠKO

 

HĽADATE POMOC?

OSLOVTE NÁS

 

Občianske združenie

UŠKO

Kláštorská 24/a

054 01 Levoča
 

Stanovy občianskeho združenia UŠKO

2% z dane – postup a tlačivá

 

OZ "Uško" môže v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov

prijať Váš príspevok vo výške 2 % z dane.

Získané finančné prostriedky budú využité v prospech detí a žiakov so sluchovým,

telesným a mentálnym postihnutím, detí a žiakov s autizmom a detí a žiakov zo

sociálne znevýhodneného prostredia.

 

Postup pre fyzické osoby

Postup pre zamestnancov

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane (UŠKO)

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

 

Aktualizácia

16. máj 2018

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 20.5.2018)
František Holub (3.V)
Zajtra (Pondelok 21.5.2018)
Ján Tomko (1.S)
Milada Tulejová (3.S)

Priebeh vyučovania

Počet návštev

Počet návštev: 738220

ssjvile © 2013-10