Správy verejné obstarávanie

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za rok 2014

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za 3 stvrť rok 2015

 

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 s predpokladanou hodnotou zákazky rovnakou alebo vyššou ako 1 000 Eur realizovaný  SŠJVI v Levoči za I. štvrťrok 2016.

 

Súhrnná správa o realizovaných zákazkách podľa § 117 ods. 2 bez využitia elektronického trhoviska zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za III. štvrťrok 2016

 

Súhrnná správa o realizovaných zákazkách podľa § 117 ods. 2 bez využitia elektronického trhoviska zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za IV. štvrťrok 2016

 

Súhrnná správa o realizovaných zákazkách podľa § 117 ods. 2 bez využitia elektronického trhoviska zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za I. štvrťrok 2017

 

Súhrnná správa o realizovaných zákazkách podľa § 117 ods. 2 bez využitia elektronického trhoviska zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za II. štvrťrok 2017

 

Súhrnná správa o realizovaných zákazkách podľa § 117 ods. 2 bez využitia elektronického trhoviska zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za III. štvrťrok 2017

 

Súhrnná správa o realizovaných zákazkách podľa § 117 ods. 2 bez využitia elektronického trhoviska zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za IV. štvrťrok 2017

 

Súhrnná správa o realizovaných zákazkách podľa § 117 ods. 2 bez využitia elektronického trhoviska zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za I. štvrťrok 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizacia 17.10.2016

Aktualizácia

05. decembra 2018

Narodeniny a meniny

Priebeh vyučovania

Počet návštev

Počet návštev: 927967

ssjvile © 2018-11  technik@ssjvile.org