Školský poriadok

 

Školský poriadok Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej

 

Školský poriadok a dodatok k ŠP 2014/2015 Špeciálnej materskej školy Jána Vojtaššáka internátnej

Školský poriadok Základnej školy pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátnej

Školský poriadok Základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Jána Vojtaššáka internátnej

Školský poriadok Základnej školy pre žiakov s telesným postihnutím Jána Vojtaššáka internátnej

Školský poriadok Základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím Jána Vojtaššáka internátnej

Školský poriadok Špeciálnej základnej školy Jána Vojtaššáka internátnej

Školský poriadok a dodatok k ŠP 2014/2015 Praktickej školy Jána Vojtaššáka internátnej

Poriadok Školského internátu pri Spojenej škole Jána Vojtaššáka internátnej

Poriadok Školského klubu detí pri Spojenej škole Jána Vojtaššáka internátnej

Aktualizácia

16. máj 2018

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 20.5.2018)
František Holub (3.V)
Zajtra (Pondelok 21.5.2018)
Ján Tomko (1.S)
Milada Tulejová (3.S)

Priebeh vyučovania

Počet návštev

Počet návštev: 738260

ssjvile © 2013-10