Školský poriadok

 

Školský poriadok Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej

 

Školský poriadok a dodatok k ŠP 2014/2015 Špeciálnej materskej školy Jána Vojtaššáka internátnej

Školský poriadok Základnej školy pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátnej

Školský poriadok Základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Jána Vojtaššáka internátnej

Školský poriadok Základnej školy pre žiakov s telesným postihnutím Jána Vojtaššáka internátnej

Školský poriadok Základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím Jána Vojtaššáka internátnej

Školský poriadok Špeciálnej základnej školy Jána Vojtaššáka internátnej

Školský poriadok a dodatok k ŠP 2014/2015 Praktickej školy Jána Vojtaššáka internátnej

Poriadok Školského internátu pri Spojenej škole Jána Vojtaššáka internátnej

Poriadok Školského klubu detí pri Spojenej škole Jána Vojtaššáka internátnej

Aktualizácia

04. september 2017

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 21.9.2017)
Dávid Kočko (2.S)
Matúš Bator (4.MS)
Zajtra (Piatok 22.9.2017)
Ivana Petáková (3.A)

Priebeh vyučovania

Počet návštev

Počet návštev: 581645

ssjvile © 2013-10