Cross border of silent

                   

 

Na základe spolupráce s organizáciou Fundacja Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS, ktorú sme započali v marci 2013 sme dňa 11.októbra 2013  podpisom zmluvy o partnerskej spolupráci medzi školami

Specialny osrodek Szkolno –Wychowawczy dla Nieslyszaych im. Janusa Korcaka v Krakove

a

Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna v Levoči

naštartovali  aktivity spoločných workshopov  SIGN VRITING – PISMO MIGOWE.

Zaviazali sme sa rozvíjať osobné kontakty medzi pedagógmi a žiakmi formou prípravy a realizácie projektov podporujúcich výmenu skúseností v oblasti jazykovej kultúry, vzdelávania, poznávania krajiny, tradícii, pamätihodností. Našim prvým  spoločným projektom pod názvom

„Cross border of silent“

bol výmenný didakticko – integračný výmenný pobyt v partnerskej škole v Krakove a pre študentov z Krakova pobyt v Levoči. Sluchovo postihnutí žiaci a študenti mali možnosť počas jedného týždňa, ktorý prežili v nových, doposiaľ neznámych podmienkach zoznámiť sa s rovnako hendikepovanými rovesníkmi, s odlišnými kultúrnymi, jazykovými a vzdelávacimi podmienkami a spoznávať mesto a jeho pamätihodnosti v inej krajine.

Výmenný pobyt sa uskutočnil s podporou Vysegradskej skupiny V4 - Visegrad Fond .

 

Ing. Jana Maciaková, koordinátor za slovenskú stranu

Aktualizácia

05. decembra 2018

Narodeniny a meniny

Priebeh vyučovania

Počet návštev

Počet návštev: 927993

ssjvile © 2018-11  technik@ssjvile.org