Šanca pre deti 

V úvode školského roku 2013/2014 nás potešila správa, že sme boli úspešní  v grantovej úlohe a získali finančnú podporu, ktorá významne prispeje k skvalitneniu práce s deťmi  a žiakmi so zdravotným znevýhodnením v našej škole:

Vďaka podpore z Charitatívneho  fondu LION nadácie  SOCIA z Projektu ING Šanca  pre deti sme získali grant vo výške 1600,-€ na predchádzanie školskej neúspešnosti s cieľom kompenzovať zdravotné znevýhodnenie a znižovať riziko diskriminácie  v ďalšej príprave na povolanie.

Projekt nám umožní bez ďalšieho navyšovania zamestnancov poskytovať špecializovanú službu EEG biofeedback. Tréning EEG biofeedback  je hravý, nenásilný a bezbolestný  a má dopad  na  kvalitu edukačného procesu, pretože pomáha pri poruchách pozornosti a koncentrácie, odstraňuje úzkosť a stres zo školského prostredia a zrýchľuje reflexný čas.

Ing. Jana Maciaková

Aktualizácia

05. decembra 2018

Narodeniny a meniny

Priebeh vyučovania

Počet návštev

Počet návštev: 928060

ssjvile © 2018-11  technik@ssjvile.org