Zlepšíme komunikáciu - skvalitníme život

 


 

V úvode školského roku 2013/2014 nás potešila správa, že sme boli úspešní  v grantovej úlohe a získali finančnú podporu, ktorá významne prispeje k skvalitneniu práce s deťmi  a žiakmi so zdravotným znevýhodnením v našej škole: Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis nás podporil sumou 1684€ na projekt „Zlepšíme komunikáciu – skvalitníme život“.

Zámerom projektu je rozvíjanie tvorivého, kritického myslenia a reči detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením  a  tiež umožniť im prežívanie pocitu sebarealizácie a sebauspokojenia.  V rámci projektu získame kompletný program FONO 2, ktorý hravou formou rozvíja komunikačné zručnosti detí a žiakov sluchovým postihnutím a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Zároveň ponúka možnosť zmysluplné trávenie voľného času počas pobytu detí v školskom internáte.

Ing. Jana Maciaková

Aktualizácia

04. september 2017

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 21.9.2017)
Dávid Kočko (2.S)
Matúš Bator (4.MS)
Zajtra (Piatok 22.9.2017)
Ivana Petáková (3.A)

Priebeh vyučovania

Počet návštev

Počet návštev: 581629

ssjvile © 2013-10