Zlepšíme komunikáciu - skvalitníme život

 


 

V úvode školského roku 2013/2014 nás potešila správa, že sme boli úspešní  v grantovej úlohe a získali finančnú podporu, ktorá významne prispeje k skvalitneniu práce s deťmi  a žiakmi so zdravotným znevýhodnením v našej škole: Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis nás podporil sumou 1684€ na projekt „Zlepšíme komunikáciu – skvalitníme život“.

Zámerom projektu je rozvíjanie tvorivého, kritického myslenia a reči detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením  a  tiež umožniť im prežívanie pocitu sebarealizácie a sebauspokojenia.  V rámci projektu získame kompletný program FONO 2, ktorý hravou formou rozvíja komunikačné zručnosti detí a žiakov sluchovým postihnutím a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Zároveň ponúka možnosť zmysluplné trávenie voľného času počas pobytu detí v školskom internáte.

Ing. Jana Maciaková

Aktualizácia

03. októbra 2018

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 18.10.2018)
Anna Mária Čonková (2.MS)
Lukáš Lacko (1.K)
Lukáš Čonka (2.MS)
Zajtra (Piatok 19.10.2018)
Kristián Varga (2.A)

Priebeh vyučovania

Počet návštev

Počet návštev: 879133

ssjvile © 2013-10