Zameranie školy

 

 

  • škola je špeciálno-pedagogickým zariadením zabezpečujúcim všestrannú duchovnú, vzdelávaciu, výchovnú a poradenskú starostlivosť deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s rôznym druhom a stupňom zdravotného znevýhodnenia

 

  • vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov v duchu Evanjelia je zdôrazňovaný duchovný a náboženský rozmer hodnôt tvoriacich zmysel a naplnenie ľudského života, povzbudzovanie vo viere s poukazovaním na jej spätosť s každodenným životom a kresťanskou morálkou

 

  • špeciálna výchovná a vzdelávacia starostlivosť je poskytovaná v rozsahu dennej, celodennej alebo týždennej (internátnej) starostlivosti, alternatívne v rodinnom prostredí

 

 

Aktualizácia

14. november 2017

Narodeniny a meniny

Zajtra (Utorok 21.11.2017)
Dárius Ferenc (3.V)

Priebeh vyučovania

Počet návštev

Počet návštev: 617743

ssjvile © 2013-10