Zameranie školy

 

 

  • škola je špeciálno-pedagogickým zariadením zabezpečujúcim všestrannú duchovnú, vzdelávaciu, výchovnú a poradenskú starostlivosť deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s rôznym druhom a stupňom zdravotného znevýhodnenia

 

  • vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov v duchu Evanjelia je zdôrazňovaný duchovný a náboženský rozmer hodnôt tvoriacich zmysel a naplnenie ľudského života, povzbudzovanie vo viere s poukazovaním na jej spätosť s každodenným životom a kresťanskou morálkou

 

  • špeciálna výchovná a vzdelávacia starostlivosť je poskytovaná v rozsahu dennej, celodennej alebo týždennej (internátnej) starostlivosti, alternatívne v rodinnom prostredí

 

 

Aktualizácia

05. decembra 2018

Narodeniny a meniny

Priebeh vyučovania

Počet návštev

Počet návštev: 928015

ssjvile © 2018-11  technik@ssjvile.org