História

 

1835-1849

Ústav pre hluchonemých v Liptovskom Mikuláši (deviate špecializované pracovisko v Európe)

1836-1972

Ústav pre hluchonemých v Bratislave (ďalšia činnosť tohto ústavu aj v obdobiach 1878-1892, 1905-1921, 1929-1945)

1901-1939

Ústav pre hluchonemých v Jelšave

1903

Ústav pre hluchonemých v Kremnici

1919

Vydanie Organizačného štatútu štátnych ústavov pre hluchonemých na Slovensku Ministerstvom školstva a národnej osvety

1920-1939

Ústav pre hluchonemých s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne

1921

Ústav pre hluchonemých v Dubnici nad Váhom

1922

Učňovská škola pre hluchonemých v Kremnici

1923-1938

Štátny ústav pre hluchonemých v Košiciach

1942

Presťahovanie ústavu z Dubnice nad Váhom do Prešova

1945

Obnovená činnosť Štátneho ústavu pre hluchonemých v Košiciach

1948

Zákon č.95/1948 zameraný na problematiku detí a mládeže vyžadujúcich osobitú starostlivosť

1948

Spolok nepočujúcich na východnom Slovensku

1948

Stredná škola pre hluchonemých v Košiciach

1948

Diferenciácia sluchovo postihnutých na intaktné a mentálne retardované, deti hluchonemé a nahluchlé

1949

Presťahovanie ústavu z Košíc do Jasova

1950

Presťahovanie ústavu z Jasova do Nižnej Šebastovej pri Prešove 

1950

Z dôvodu nevyhovujúcich podmienok opätovné presťahovanie ústavu z Nižnej Šebastovej do Jasova

1950

Konečné presťahovaniu ústavu do Levoče

2003

Transformácia ZŠI pre sluchovo postihnutých na Spojenú špeciálnu školu internátnu Jána Vojtaššáka  (od 1.9.2003)

2010

Transformácia Spojenej špeciálnej školy internátnej Jána Vojtaššáka na Spojenú školu Jána Vojtaššáka internátnu (od 1.1.2010)

 

 

Aktualizácia

05. decembra 2018

Narodeniny a meniny

Priebeh vyučovania

Počet návštev

Počet návštev: 927983

ssjvile © 2018-11  technik@ssjvile.org