• Škola v prírode

  26. 5. 2017

  M. Gondová, učiteľka

  V dňoch 22.5.-26.5.2017 sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili Školy v prírode v miestnej časti Vysokých Tatier v Tatranských Matliaroch. Mali možnosť získané vedomosti si preveriť v praxi priamo v prírode.

  Zažili veľa dobrodružstiev a nových skúseností. Navštívili Múzeum TANAPU v Tatranskej Lomnici, previezli sa nielen električkou, ale i pozemnou lanovkou na Hrebienok, kde okrem iného navštívili aj expozíciu zdrobnenín tatranských chát. V rámci turistiky si pozreli krásy Starého Smokovca a po návrate na nich čakal relax a zábava v bazéne. Svoje zručnosti a schopnosti si preverili aj pri večernej opekačke, kde žiaci museli z lesa zabezpečiť suché konáre na ohnisko a každý si sám opiekol svoju klobásku. Ostatný čas sme stihli vyplniť nielen v detskom kútiku, ale aj športom v športovej hale a na ihriskách pred ubytovňou, kde boli k dispozícii aj hojdačky či trampolína. Všetci si odniesli veľa krásnych zážitkov, ale i ocenenia za činnosti a aktivity počas pobytu.

 • Kontaktná ZOO Wild

  24. 5. 2017

  M. Ferencová, vychovávateľka

  ...RAZ  VIDIEŤ JE VIAC, AKO STOKRÁT POČUŤ.

  RAZ SA DOTKNÚŤ JE VIAC, AKO TISÍCKRÁT VIDIEŤ.

  BLIŽŠIE K DIVOČINE UŽ NEBUDETE...

  Dňa 24.05.2017 sa deti Školského internátu a Školského klubu detí navštívili kontaktné ZOO WILD PARK vo Veľkej Lomnici, kde mali možnosť vidieť 20 druhov exotických zvierat a dotknúť sa pavúka, hadov, opice. Vo voliérach sme videli leva, tigra a rysa ostrovida. ZÁŽITOK. A aby bolo popoludnie naozaj zábavne FUNVILLE v Hozelci  bol toho dôkazom.

 • Exkurzia - Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice v Martined

  24. 5. 2017

  V. Dudičová, učiteľka

  Dňa 24. mája 2017 sme ráno, už o pol ôsmej sedeli v autobuse a cestovali do Martina. Šli sme  na exkurziu do Literárneho múzea, kde nás už očakávali veľmi milé pracovníčky, aby nám ukázali stálu expozíciu dejín slovenskej literatúry a porozprávali, ako sa naša literatúra postupne vyvíjala. Keďže expozícia je rozdelená chronologicky, mali sme možnosť postupne si zopakovať nielen literatúru, to, čo sme sa doposiaľ naučili, ale aj dejepis. Veľa informácii, ktoré nám  v zaujímavom rozprávaní povedala veľmi milá teta, boli pre nás nové. Obohatilo nás to a určite si na nich spomenieme na hodine literatúry, či dejepisu. Celé putovanie dejinami literatúry nám dopĺňalo množstvo prezentovaných exponátov – knihy, rukopisy, tlač, originálne výtvarné diela slovenských umelcov, historický nábytok, rozličné písacie potreby od najstarších období a ďalšie reálie, vypovedajúce o historických a sociálnych javoch jednotlivých období. Po skončení prehliadky sme si kúpili malé pamiatkové darčeky, ktoré nám budú pripomínať túto návštevu múzea. Šťastní, obohatení o nové zážitky a poznatky sme sa vrátili domov.

 • Farma Iliašovce

  22. 5. 2017

  M. Kuľová, učiteľka

  Zameriava sa predovšetkým na bio-chov oviec za účelom produkcie mlieka. Ponúka syrové delikatesy a lahodné prírodné syry.  Pán Michal Gbúr nás posprevádzal po celej farme a ukázal nám, ako sa takéto  produkty z ovčieho mlieka vyrábajú. Prezreli sme si pasienky, na ktorých sa pásli ovce  a jahňatká.

 • Úspešný Štúrovček 2017

  18. 5. 2017

  P. Hlavatý, vychovývateľ

  Našu školu v Bratislave reprezentovali v kategórii nepočujúcich žiačky Alica Alžbeta Leibiczerová / 9. ročník / a Milada Tulejová / 8. ročník /. Pekné druhé miesto v próze získala Milada Tulejová s básňou Dospelí pôjdu do lavíc od autora Daniela Heviera.

 • Návšteva letiska Poprad - Tatry

  18. 5. 2017

  K. Holotňáková, učiteľka

  Medzinárodné letisko Poprad – Tatry predstavuje vďaka svojej polohe vstupnú bránu do oblasti Vysokých a Nízkych Tatier, ktoré poskytujú návštevníkom širokú škálu služieb a zážitkov, či už v strediskách zimných športov alebo letnej turistiky. Aj deti so Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej navštívili letiskovú halu a mali možnosť vidieť prácu psovoda, meteorológa, hasičov na letisku. Dozvedeli sme sa o nevyhnutých bezpečnostných opatreniach platiacich na letiskách, vrátane zakázaných predmetov, ktoré nemožno vziať na palubu lietadla. V letiskovej hale sme pozorne sledovali pristátie lietadla. Plní zážitkov sme sa šťastne autobusom vrátili späť do našej školy.

 • Poďte s nami na stretnutie so psíčkami

  17. 5. 2017

  Ľ. Duláková, učiteľka

  V posledný májový pondelok sa v našej škôlke uskutočnilo milé stretnutie. Zavítala k nám členka Poľovníckeho združenia Miriam Krempaská  spolu so svojimi štvornohými pomocníkmi. Na zelenej lúke sa s deťmi zahrali, predbiehali sa pri získaní hodenej loptičky a predviedli sa aj pri iných ukážkach výcviku psov. Deti s opatrnosťou a so zatajeným dychom sledovali preparáty  niektorých zvierat a vtákov žijúcich v našich lesoch. Touto cestou sa chceme tete Mirke poďakovať za poučné slová o tom, ako sa máme správať v lese a ako  ho chrániť nielen v tomto čase, kedy je príroda plná mláďat.

 • Pyžamová veselica

  17. 5. 2017

  K. Holotňáková, učiteľka

  Aj tento rok sme v našej škôlke zorganizovali Pyžamovú veselicu. Na pyžamovú párty nám postačili pyžamá, hromada vankúšov, spacích vakov a ochota pani učiteliek tolerovať perinové bunkre a o niečo viac detského chichotu, zábavy a lomozenia. Nechýbali súťaže - najobľúbenejšia „stoličková", prezliekanie do pyžama, fúkanie do bublifuku, športové aktivity, hudba a tanec.

 • Návšteva posilňovne DRX GYM

  17. 5. 2017

  M. Kuľová, učiteľka

  Hore hlavu vypni hruď,

  ako jedľa rovný buď.

  Kto sa stále hrbatí,

  ten má chrbát guľatý.

   

  Cvičenie,  vo všeobecnosti pohyb, má pre deti viacero benefitov a mali by cvičiť už od malička. Preto sme si  išli zacvičiť do posilňovne DRX GYM, kde nás privítal pán Daniel Skurka, ktorý nám ukázal čo všetko sa v takejto posilňovni nachádza.

 • Návšteva EKO farmy

  16. 5. 2017

  M. Kuľová, učiteľka

  Naša príroda je nádherná, musíme si ju vážiť,

  aby sme v nej mohli  samé pekné chvíle zažiť.

  Preto aj u nás v škôlke ekoučebňu máme a bylinky tam polievame.

   

  Eko Farmy nepoužívajú žiadne chemické prostriedky, len prírodné produkty. Ekohospodárenie neškodí prírode, rešpektuje prirodzené princípy a postupy. Preto už od útleho detského veku vedieme deti k environmentálnemu cíteniu. Takúto mini Eko Farmu sme navštívili s deťmi. Mohli tam vidieť, ako sa pestujú rôzne bylinky, kvety, cesnak, cibuľa ...

 • Deň otvorených dverí u Hasičov - Svätý Florián

  12. 5. 2017

  K. Holotňáková, učiteľka

  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Levoči zorganizovalo Deň otvorených dverí  pri príležitosti Sviatku svätého Floriána - patróna hasičov. Videli sme prehliadku hasičskej techniky a výstroje, ukážky práce hasičov vo výškach, hasenie vozidla a jeho strihania vyslobodzovacím náradím.

 • Štúrovček - školské kolo v prednese poézie a prózy

  11. 5. 2017

  V. Dudičová, učiteľka

  Dňa 11. mája 2017 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy „Štúrovček“. Zúčastnili sa ho žiaci so sluchovým postihnutím, žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou a žiaci s autizmom. Spolu so svojimi učiteľmi sa zodpovedne pripravovali, o čom svedčili aj ich pekné prednesy. Bolo veľmi ťažké vybrať tých najlepších. Porota napokon po neľahkej úlohe udelila v skupine žiakov so sluchovým postihnutím v staršej kategórii (5. -  9. ročník) 1. miesto Milade Tulejovej, žiačke 8. ročníka, 2. miesto Alici Alžbete Leibiczerovej, žiačke 9. ročníka a 3. miesto Patrícii Kniznerovej, žiačke 8. ročníka.

  V skupine žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a žiakov s autizmom v mladšej kategórii (1. – 4. ročník) si vyrecitoval 1. miesto Alex Bačkai, žiak 4. ročníka, 2. miesto Štefan Gál, žiak 4. ročníka a 3. miesto Barborka Kočková, žiačka 4. ročníka.

  V staršej kategórii (5. – 9. ročník) sa na 1. mieste umiestnil Samuel Veselý, žiak 8. ročníka, na 2. mieste Richard Polák, žiak 5. ročníka a na 3. mieste Daniel Klešč, žiak 6. ročníka.

  Výhercovia získali zaujímavé poučné knihy a každý účastník sladkú odmenu. Odmenení krásnymi maľovankami boli aj naši najmenší žiaci prípravného ročníka Natália Čonková, Samuel Polák a Filip Holub.

 • Počuť srdcom

  30. 4. 2017

  M. Fecková, učiteľka

  V dňoch 27.4. až 30.4.2017 sa konal 25. ročník festivalu ZUČ sluchovo postihnutých detí a mládeže. Hostiteľskou školou bol SZŠsMŠ SP detí a mládeže na Drotárskej ulici v Bratislave. Súčasťou festivalu bol aj 24. ročník benefičného koncertu POČUŤ SRDCOM v Divadle Aréna, v ktorom účinkovali: Samo Tomeček, Pavel Bruchala, Elledanse, Strong Brothers, Radek Michalko, Vertigo, Miroslav Kasprzyk, Hand to Violin, sluchovo postihnuté deti a mládež a to všetko pod záštitou Vlada Kulíška.

  Mladší žiaci našej školy Adam Kočko, František Kočko, Mária Vidová, Miroslav Kováč a Barbora Kováčová v kategórii divadlo s názvom POMSTA JE SLADKÁ sa pod vedením Mgr. Marcely Gondovej umiestnili na 2. mieste.

  Starší žiaci Milada Tulejová, Samuel Veselý, Alica Leibiczerová, Mária Vidová, Róbert, Igor a Partik Kováčovci, Adam a František Kočkovci, Patrícia Kniznerová a Silvia Gažíková s názovom SAMSON A DALILA v kategórii divadlo pod vedením Mgr. Márie Feckovej získali 1. miesto. Milada Tulejová dostala čestné uznanie za sólový výkon pri stvárnení úlohy Dalily.

  Vo výtvarnej súťaži dostala čestné uznanie Mária Vidová za prácu DIVOKÉ KONE v kategórii mladších žiakov. Za starších žiakov získala Alica Leibiczerová 2. miesto s fotografiou HĽADÁ SA PAŤA.

  Vzhľadom k tomu, že tento ročník bol jubilejný, usporiadatelia oceňovali prácu  riaditeľov škôl i učiteľov a povzbudzovali všetkých, ktorí sa venujú sluchovo postihnutým deťom a mládeži, aby naďalej objavovali a rozvíjali v týchto deťoch ich talent a nadanie.

 • Dorotka a jej priatelia

  27. 4. 2017

  N. Suranovská, učiteľka

  Dorotka a jej priatelia je projekt Slovenského Červeného Kríža, do ktorého sa zapájajú materské školy. Aj naši predškoláci získali nové vedomosti a zručnosti z oblasti zdravia hravou formou a riešili zdravotné problémy imaginárnej Dorotky. Za úspešne vyriešené úlohy sme boli odmenení sladkou pochúťkou a odchádzali sme s pocitom, že aj my – predškoláci zvládneme ošetriť drobný úraz a privolať rýchlu lekársku pomoc.

 • Tajomstvo lesa

  25. 4. 2017

  Ľ. Duláková, učiteľka

  V apríli – mesiaci lesov sa naši škôlkari stretli na besede s lesníkmi, zamestnancami VLM SR Kežmarok. Ján Dulák a Ján Krempaský nám hravou formou porozprávali o lese, jeho význame, ochrane, o jeho obyvateľoch - lesnej zveri, a o tom ako sa v lese správať. Zamerali sa hlavne na formovanie pozitívneho vzťahu detí k prírode prostredníctvom zážitkového učenia a pripravených aktivít, do ktorých sa deti so záujmom zapájali. Malí účastníci sa tešili z prezentácií, z puzzle, z obrázkov  a skladačiek zvierat. Ďakujeme za darčeky, obohacujúce a zmysluplné stretnutie, na ktorom nám lesníci odovzdali odkaz ...

   

   

   

   

  „Povzdych lesa :
  Ty, ktorý ideš okolo mňa.
  Nezdvihni na mňa ruku.
  Lebo som:
  Teplo tvojho krbu.
  Strechou tvojho domu.
  Ovocie moje ťa osvieži.
  Trám, čo drží tvoj dom.
  Stôl, na ktorom jedávaš.
  Posteľ, na ktorej odpočívaš.
  Dvere tvojho domu.
  Drevo tvojej kolísky.
  Nakoniec i tvojej rakvy.
  Ty, ktorý ideš okolo mňa.
  Splň moju prosbu: NENIČ MA!“

 • Jarná príroda

  25. 4. 2017

  M. Ferencová, vychovávateľka

  Vetrík fúka, zakvitla lúka,

  volá nás, volá nás,

  neseďte dnuká...

   

  V popoludňajších činnostiach Školského internátu, na pobyte vonku, poznávame jarnú prírodu. Bledule, snežienky, podbeľ – kvety, ktoré nám privolávajú jar. Ale je nám aj veselo...

 • Gaňov literárny Prešov

  25. 4. 2017

  A. Džuganová, učiteľka

  Dňa 25. apríla 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili 22. ročníka  Krajskej súťažnej prehliadky špeciálnych  základných škôl a praktických škôl v prednese poézie a prózy „Gaňov literárny Prešov“. Súťaž  zorganizovala  Spojená škola Matice slovenskej v Prešove. Našu školu reprezentovalo sedem žiakov . Úspešná bola najmladšia žiačka Mirka Holubová z 1. V triedy, ktorá obsadila druhé miesto v 1. kategórií mladších žiakov. Žiaci mali pekný zážitok, videli recitovať svojich rovesníkov z iných škôl, mohli porovnávať, hodnotiť a už teraz sa tešia na ďalší ročník.

 • Prvá pomoc

  24. 4. 2017

  K. Strážiková, učiteľka

  Dňa 24. apríla sa žiaci a žiačky Praktickej školy na SZŠ pod vedením Mgr. Poradovej a žiačok SZŠ učili poskytnúť prvú pomoc pri obareninách, zlomeninách a úraze. Žiakom sa takáto praktická hodina Zdravotnej výchovy veľmi páčila a dúfame, že získané vedomosti budú vedieť použiť aj v bežnom živote.

 • Poslovia jari

  19. 4. 2017

  M. Ferencová, vychovávateľka

  Aj keď zima sa s nami nechce rozlúčiť, vtáci s dlhými zobákmi a nohami si už upratujú svoje hniezda.

  Popoludní na krúžku ŠIKOVNÍČEK sme si bocianov vyrábali  aj my. Papier, lepidlo, nožnice a dve šikovné ruky...  výsledok je hotový. Naše BOCIANY.

 • Celoslovenská vedomostná súťaž žiakov so sluchovým postihnutím

  19. 4. 2017

  M. Zombeková, učiteľka

  V dňoch od 19. apríla – 21. apríla sa dve žiačky našej školy, Alica Alžbeta Leibiczerová a Patrícia Kniznerová zúčastnili 19. ročníka Celoslovenskej vedomostnej súťaže sluchovo postihnutých a 13. ročníka Medzinárodnej vedomostnej súťaže sluchovo postihnutých v jazykových zručnostiach a v matematike v Spojenej škole internátnje na Hrdličkovej ulici v Bratislave . Súťažiaci boli rozdelení do jednotlivých kategórii podľa ročníkov. My sme mali zastúpenie v kategórii ôsmakov – Patrícia Kniznerová a v kategórii deviatakov – Alica Alžbeta Leibiczerová. Okrem zmerania si úrovne vedomostí žiaci mali možnosť nadviazať nové kontakty, priateľstvá, porozprávať sa o svojich školách, podeliť sa o skúsenosti. Počas toho, ako sa žiaci „potili“ nad otázkami a úlohami z jednotlivých predmetov, pre pedagógov prebiehal seminár o výsledkoch výskumu PdF UK – porovnanie zručnosti žiakov so SP. Bol veľmi poučný a dal možnosť zúčastneným pedagógom vyjadriť svoje názory, postrehy či skúsenosti z praxe.

  Po súťaži sme sa v popoludňajších hodinách vybrali do Prírodovedného múzea, kde sme si prezreli nádhernú expozíciu Giganti doby ľadovej. Večer, po vyhlásení výsledkov čakala na žiakov diskotéka spojená s rôznymi spoločenskými hrami a súťažami, ktoré si pripravili pre zúčastnených učiteľky z hostiteľskej školy. Domov sme sa vrátili unavení, ale plní nových priateľstiev, skúsenosti a zážitkov.

strana:

Aktualizácia

04. september 2017

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 21.9.2017)
Dávid Kočko (2.S)
Matúš Bator (4.MS)
Zajtra (Piatok 22.9.2017)
Ivana Petáková (3.A)

Priebeh vyučovania

Počet návštev

Počet návštev: 581587

ssjvile © 2013-10