• Moderná, interaktívna expozícia múzea 21. storočia

  16.10.2017

  N. Suranovská, učiteľka

  Novú, zaujímavú, interaktívnu a modernú expozíciu Múzea špeciálneho školstva navštívili aj naši škôlkari a prostredníctvom svojich zmyslov spoznávali nielen predmety, ale aj rozoznávali rôzne zvuky zvierat, dopravných prostriedkov, vône či pachy, spoznávali ako pracuje ľudský mozog. Na záver si zmerali svoje schopnosti, pamäť a postreh pri zdolávaní  online programov na rozvoj komunikačných zručností. Tešíme sa na ďalšiu návštevu, kedy budeme objavovať ešte nami neobjavené zaujímavosti múzea. 

 • Jesenné vychádzky

  6. 10. 2017

  M. Kuľová, učiteľka

  Jeseň prišla ako víla, stromom vlasy zafarbila.

  Teraz majú klobúk zlatý, červené a hnedé šaty.
  Jeseň je čarovné obdobie plné farieb, dozrievajúcich plodov, ale aj zmien počasia. Jeseň prichádza pomaly, po horúcich letných dňoch sa k nám vkráda so svojim chladným počasím. S príchodom jesene sa mení aj príroda. Ulice sú plné opadaného lístia, ktoré vytvára farebné koberce. Počas pekných jesenných dní sme spolu s deťmi pozorovali a spoznávali prírodu a jej zmeny vplyvom ročného počasia.

 • Účelové cvičenie

  5. 10. 2017

  M. Kuľová, učiteľka

  Dňa 05. 10. 2017 sa naša škola zúčastnila 1. Účelového cvičenia v prírode. Po poučení detí a žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia, varovných signáloch,  po ich vyhlásení a nácviku evakuácie sme sa presunuli na určené stanovište. Na starom ihrisku boli stanovištia s rôznymi didaktickými hrami a športovými aktivitami. Členovia mestskej polície nám predviedli názorné ukážky ich práce. Touto cestom im chceme veľmi poďakovať.

 • Duchovné miesta v Levoči

  29. 9. 2017

  M. Kuľová, učiteľka

  „Toto je miesto, kde možno „čerpať vodu z prameňov spásy“ (Iz 12, 3). Toto je miesto, kde sa môžete duchovne znovuzrodiť. Sem prichádzate obnovovať svoju lásku k Bohu a k ľuďom.“

  Spolu s deťmi našej ŠMŠ sme takéto duchovné miesta v Levoči navštívili a pomodlili sa.

 • Mesto, kde žijem

  28. 9. 2017

  M. Kuľová, učiteľka

  Perla Spiša si Levoča mesto slávne za hradbami.

  Bránami sa nám otváraš Biela Pani zamáva mi, keď tu vchádzam dnes jak vlani.

  Svätý Jakub vypína sa sťa v nebesá slávu hlása.

  Radnica - ten skvost prekrásny, pamäť dávnych čias.

  A vôkol rad meštianskych domov,  každý iný - tvarom, farbou, oblúkom...

  Keď len zrieš - všetko históriou dýcha, Levoča - mesto moje, moja pýcha.

  Všetky tieto pamiatky sme spoznávali v rámci témy - Mesto, kde žijem.

 • Moje druhé Ja

  27. 9. 2017

  M. Kuľová, učiteľka

  V historickej radnici v Levoči predstavil svoju výstavu spevák - jeden z najúspešnejších slovenských skladateľov modernej populárnej hudby, líder skupiny Modus a výtvarník Janko Lehotský. Uchvátil ho kameň, drevo aj štetec. Jeho  tvorivosť je cítiť aj v jeho dielach, ktoré pomenováva s vtipom jeho vlastným. Spolu s deťmi sme si boli pozrieť túto zaujímavú výstavu „MOJE DRUHÉ JA“.

 • Európsky deň jazykov

  26. 9. 2017

  M. Zombeková, učiteľka

  Z iniciatívy Rady Európy, sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. V tomto školskom roku sa aj šesť tried našej školy zapojilo do Európskeho dňa jazykov. Boli to žiaci 1.A, 2.A, 2.S, 3.S, 3.K a 4.K, ktorí sa na hodinách anglického jazyka rozprávali o jazykovej rozmanitosti krajín Európy, vyskúšali si jazykolamy v rôznych jazykoch, čítali slová, ktoré sa rovnako čítajú zľava doprava i sprava doľava, či rozprávali sa o tom, aké zvuky vydávajú zvieratá v iných krajinách. Nakoniec každý žiak namaľoval na spoločný výkres vlajku niektorej európskej krajiny a vznikol plagát, ktorý zdobí chodbu našej školy.

 • Princezná so zlatou hviezdou

  22. 9. 2017

  M. Kuľová, učiteľka

  V piatok 22.9.2017 zavítalo do našej auly  Divadlo Clipperton z Banskej Bystrice a predviedlo nám veselú rozprávku plnú humoru a upravených slovenských piesní s názvom Princezná so zlatou hviezdou na čele. Okrem víťazstva dobra nad zlom nás upozornili aj na nebezpečenstvá, ktoré môže priniesť internet.

 • Slávnostné zahájenie školského roka 2017/2018 v spojenej škole

  6. 9. 2017

  M. Kamenická, učiteľka

  Riaditeľka spojenej školy PaedDr. Marta Dvoráková v príhovore privítala všetkých zamestnancov, deti, žiakov i rodičov na pôde našej spojenej školy. Osobitne privítala nové deti, ktoré nastúpili do materskej školy, prváčikov v základnej škole aj deti v školskom internáte. Od pána kaplána S. Štefanidesa sme dostali požehnanie, aby náš spoločný školský rok bol krajší, lepší a úspešnejší.

  V závere príhovoru pani riaditeľka vyslovila prianie prežiť všetkým úspešný školský rok v škole majúcej svoju dušu, otvorené srdce a hladiace ruky. Tak ako v dobrej rodine.

 • Slávnostná svätá omša "VENI SANCTE" v kostole sv. Jakuba

  4. 9. 2017

  M. Fecková, učiteľka

  Dňa 4.9.2017 deti, žiaci, študenti a pedagógovia cirkevných škôl začali školský rok 2017/2018 svätou omšou v Bazilike sv. Jakuba v Levoči. Svätú omšu slávil Mons. František Dlugoš. Vyzval všetkých rásť a rozvíjať sa po stránke vedomostnej i duchovnej.

 • Školský rok 2017/2018

  4. 9. 2017

  M. Dvoráková, riaditeľka spojenej školy

   

  Riaditeľka spojenej školy rozhodla o organizáci prvých dní školského roka 2017/2018 následovne:

    04.09.2017 (pondelok)
  - príchod detí a žiakov do školy
    08:00 - slávnostná svätá omša „VENI SANCTE“ v kostole sv. Jakuba
  - privítanie detí a žiakov triednymi učiteľmi
  - zoznamovanie so školou a zamestnancami
  - počas celého dňa odborná pomoc, poradenstvo a konzultácie pre rodičov

    05.09.2017 (utorok)
  - triednická hodina

  - organizačná a materiálna príprava na vyučovanie
  - počas celého dňa odborná pomoc, poradenstvo a konzultácie pre rodičov

    06.09.2017 (streda)
    08:00 - slávnostné zahájenie školského roka 2017/2018 v spojenej škole
  - spoločná modlitba
  - príhovor riaditeľky školy
  - privítanie nových detí a žiakov, darčeky a sladkosti
    10:00 - začiatok vyučovania podľa rozvrhu

 • Záver školského roka 2016/2017

  30. 6. 2017

  M. Popadičová, učiteľka

  Tak a už je tu koniec,

  nezvonil ani zvonec,

  zábavy bolo kopec,

  teší sa každý drobec.

  Takto sa to spieva v jednej detskej piesni. Aj my sme v piatok 30.6.2017 dali bodku za uplynulým školským rokom 2016/2017, programom plným piesní, tanca, básní, jednoducho zábavy. Koniec školského roka je však  pre niektorých žiakov  aj koncom štúdia v našej škole, a preto nechýbali ani slzy, ktoré k rozlúčke patria. Prajeme si krásne prázdniny plné zážitkov a zábavy.

 • Rozlúčka predškolákov

  30. 6. 2017

  N. Suranovská, učiteľka

  „Dovidenia naše hračky, z nás už budú vzorné žiačky.

  Z chlapcov zasa vzorní žiaci, nevyhnú sa školskej práci.“

   

  Po celý čas pobytu v špeciálnej materskej škole  sme sa snažili našim deťom vštepovať  lásku a úctu ku všetkému dobrému, pestovať ich vôľové a charakterové vlastnosti, formovať ich zručnosti a vedomosti. Takto vyzbrojení na prekonávanie životných prekážok a na zvládnutie nových úloh sa naši predškoláci rozlúčili spevom, tancom a básňami so svojimi kamarátmi, s učiteľským zborom a ostatnými zamestnancami. Nuž, nech sa im v novom školskom živote darí, nech sú šťastní a radi chodia do školy!

 • Školský výlet

  29. 6. 2017

  N. Suranovská, učiteľka

  Deti a žiaci prvého stupňa našej spojenej školy navštívili najmladšiu a najmenšiu zoologickú záhradu na území Slovenska. S veľkým záujmom si prehliadli najatraktívnejšie zvieratá, ktoré sú zapísaní v takzvanej Červenej knihe ohrozených zvierat - leoparda škvrnitého a tigra usurijského, ale aj rôzne iné plazy a ryby v pavilóne Aquaterra.

 • Habakuky na Donovaloch

  27. 6. 2017

  M. Husková, učiteľka

  V rámci školského výletu sme navštívili rozprávkovú dedinku Habakuky na Donovaloch, ktorá nás vtiahla do originálnej atmosféry slovenských rozprávok: O medovníkovom domčeku, Zlatá priadka a Zlatý kľúč. Videli sme netradičné domčeky v štýle ľudovo- fantazijnej architektúry, kde dominoval Škrupinový zámok s jazierkom, amfiteáter, obchodný dom KURNIK SHOPA CENTER, zakliate Čierne mesto, Hodovňa, Slnečník, či domček Proroka Raka .... Divadelníci sa postarali o autentický zážitok pre nás všetkých, ktorý bol ako keby vystrihnutý z obalu detských knižiek a predstáv.

 • Popoludnie na dopravnom ihrisku

  23. 6. 2017

  P. Hlavatý, vychovávateľ

  Príslušníci Mestskej polície v Levoči p. Petruška a p. Jaroš pútavým spôsobom priblížili našim deťom pravidlá cestnej premávky pre cyklistov a chodcov. Prakticky sme si precvičili jazdu na bicykloch a kolobežkách. Počasie nám prialo o zážitky nebola núdza.

 • Hudobný projekt Musica Medica

  1. 6. 2017

  P. Hlavatý, vychovávateľ

  Popoludní 1. júna 2017 nás v škole navštívili hudobníci s netradičnými hudobnými nástrojmi, spevom a príjemnou náladou. Hudobné zoskupenie s názvom Musica Medica sa venuje hudbe a alikvotnému hrdelnému spevu. Vibrácie tónov pôsobili blahodarne nielen  ako zvukový zážitok, ale aj ako vlny frekvencií na ľudské telo.

 • Múzeum špeciálneho školstva v Levoči v novom šate

  20. 6. 2017

  P. Hlavatý, vychovávateľ

  Dominantnou a zároveň najväčšou miestnosťou stálej expozície je nadrozmerná kocka. Jej obvod je zameraný na štyri ľudské zmysly. Tie sme si overili formou kvízových otázok. Vyskúšali sme si tmavý simulovaný priestor pre nevidiacich. Tu sme poznávali ako žijú nevidiaci.

 • Muzikoterapia

  22. 6. 2017

  M. Kuľová, učiteľka

  Do našej ŠMŠ zavítala čerstvá absolventka štúdia Pedagogiky hudobného umenia a cirkevnej hudby PF KU v Ružomberku, ktorá nám predviedla hru na rôznych hudobných nástrojoch. Deti si vypočuli hru na husle, gitaru, akordeón a elektronických klávesoch. Táto aktivita sa im veľmi páčila, deti boli zvedavé, dávali otázky a zapájali sa do spevu známych piesni.

 • Opekačka v prírode

  22. 6. 2017

  M. Kuľová, učiteľka

  Príroda nám ponúka množstvo zaujímavých aktivít, my sme si z chuti zašportovali a zasúťažili. Našou odmenou bola aj klobásková opekačka a sladké pohostenie na doplnenie energie.

strana:

Aktualizácia

01. január 2018

Narodeniny a meniny

Priebeh vyučovania

Počet návštev

Počet návštev: 651006

ssjvile © 2013-10