• Vítame jar tradične

  21.03.2018

  M. Kuľová, učiteľka

  Aj v tomto roku sme dostali pozvanie na  prezentáciu výroby veľkonočných kraslíc a veľkonočných doplnkov pod názvom  „Vítame jar tradične“. Využili sme  príležitosť vzhliadnuť i vyskúšať si rozličné techniky zdobenia veľkonočných vajíčok. Mohli sme sa inšpirovať umením šikovných rúk, ktoré s láskou pretvárajú symbol zrodu života do trvalej umeleckej hodnoty v duchu tradícií sviatkov Veľkonočného znovuzrodenia a prichádzajúcej jari. Aj naše deti sa na tejto  výstave prezentovali svojimi výrobkami, ktoré vytvorili na projektovom vyučovaní.

 • Medzinárodný deň vody

  20.03.2018

  Z. Matalíková, vychovávateľka

  Deti zo školského internátu sa aktívne, rôznymi úlohami, ktoré si predsavzali splniť,  zapájajú  do  projektu „Zelená škola“. Tentokrát to bolo vytvorenie plagátu k 22. marcu 2018 – čo je „Medzinárodným dňom vody.“  Výsledok ich práce môžeme všetci vidieť na nástenke v priestoroch školy.

 • Hvezdáreň a planetárium v Prešove

  20.03.2018

  M. Husková, učiteľka

  Prvý jarný deň sme v rámci exkurzie navštívili Planetárium a hvezdáreň v Prešove, kde sme si pozreli umelú hviezdnu oblohu našej Zeme v projekčnej miestnosti planetária. Zároveň sme absolvovali náročný výstup a vyhliadku kovovej Vodárenskej veže, odkiaľ bol krásny výhľad na nezvyčajne zasnežené mesto v tomto začínajúcom jarnom období.

 • Základný lyžiarský výcvik

  12.03.2018

  M. Ferencová, vychovávateľka

  V dňoch 05. až 09. marca 2018  žiaci našej školy absolvovali Základný lyžiarsky výcvik v rekreačnom stredisku DEDINKY – MLYNKY. Ako každý začiatok, aj ten náš bol náročný, miestami až „zúrivý“. Celý týždeň sa niesol v znamení výučby a zdokonaľovania sa v lyžiarskej technike a získavania teoretických poznatkov z pripravených video ukážok, ale aj zábavy a upevňovania vzťahov v kolektíve. Lyžiarsky výcvik môžeme hodnotiť ako úspešný.

 • Celoslovenské zimné športové hry pre sluchovo postihnutých

  19.02.2018

  M. Ferencová, vychovávateľka

  Základná škola pre žiakov  so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu v Kremnici organizovala v dňoch 12.02 – 15.02.2018  12.ročník Celoslovenských zimných športových hier pre sluchovo postihnutých. Cieľom hier bolo zvýšiť a podporiť záujem u sluchovo postihnutých o zjazdové  a bežecké lyžovanie. Všetci zúčastnení dostali za odmenu účastnícky list.

 • Všetci sme rovnakí a predsa v niečom iní

  15.02.2018

  M. Kuľová, učiteľka

  Dnešné stretnutie s kamarátmi  z 3. ZŠ. Gašpara Haina tak, ako je už tradíciou každoročne na Valentína, bolo jedinečné. Spolu sme sa zúčastnili na niekoľkých aktivitách.  Na muzikoterapii sme si zahrali na rôznych hudobných nástrojoch, zaspievali a zatancovali. Návšteva multisenzorickej miestnosti, bola pre nich veľkým zážitkom. V tvorivej dielni sme  vymodelovali  srdiečka z hliny (vypália sa v peci a ešte si ich dotvoríme).  Bolo, ako ešte nebolo, tešíme sa opäť o rok.

 • Karneval

  08.02.2018

  M. Popadičová, učiteľka

  Aj žiaci a učitelia našej školy sa určite dlho pred karnevalom rozhodovali v akej maske prekvapia, potešia a možno aj rozosmejú. Snaha však stála za to. Masky boli rôzne, krásne a nápadité. Veríme, že nik nezabudne na super karneval, plný zábavy, hier, tanca a smiechu.

   

  Rozhodnúť sa neviem stále,

  čím chcem byť na karnevale,

  žabkou, líškou, Číňanom,

  Indiánom pod stanom?

  Nuž, alebo, žeby kráľom?

  Neviem čo s tým karnevalom.

 • Zimné šantenie

  06.02.2018

  N.Suranovská, učiteľka

  Zima - biela pani, konečne roztrhla svoju snehovú perinu a my sme sa  mohli dosýta vyšantiť na malom kopčeku na našom školskom dvore. Aj keď nám mrázik vyštípal líčka, naše zážitky zo športu boli plné smiechu a radosti.

 • Sme si rovní, nie rovnakí

  06.02.2018

  Z. Matalíková, vychovávateľka

  V rámci projektu „Sme si rovní, nie rovnakí“, realizovaný Neziskovou organizáciou ÚSPECH, sme s deťmi zo školského internátu prežili dva veľmi pekné, náučné popoludnia. Deti pracovali s vlnou – vlnené kvety, brmbolce, z ktorých vyrobili obraz,  púzdra na mobily, šnúrky a iné. Maľovali na kartón, z ktorého vytvorili strom a vyskúšali si i  jednoduché chemické pokusy. Výsledky našej práce si môžu rodičia, žiaci, pedagógovia a ostatní zamestnanci školy pozrieť na nástenke školského internátu a na chodbe školy.

 • Muzikoterapia

  30.01.2018

  M. Kuľová ml., p.a.

  Rôzne podoby terapie hudbou majú veľký vplyv na zmeny ich správania a konania, aktivujú emócie a plnia funkciu relaxácie. Hudba pôsobiaca na človeka v správnej miere môže prinášať pomocou muzikoterapie požadované a očakávané výsledky, tieto  aktivity  využívame v našej škole vo výchovno-vzdelávacom procese.

 • Viem ti povedať ...

  26.01.2018

  M. Popadičová, učiteľka

  Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna  sa každoročne zapája do mnohých projektov. Jedným z nich je aj projekt Nadácie Pontis v spolupráci s firmou Lenovo, v ktorom sme v roku 2017 už po druhý raz dostali dar v podobe tabletov s nainštalovanou aplikáciou, ktorá napomáha komunikácii detí a žiakov s autizmom.

 • Hry na snehu

  25.01.2018

  V. Tatarková, učiteľka

  Dňa 25.1.2018 sa žiaci tried Základnej školy pre žiakov s autizmom zúčastnili krátkej turistiky v prírode spojenej s hrami na snehu. Využili sme krásnu snehovú prikrývku na Závade. Žiaci si posilnili svoju fyzickú zdatnosť pri bobovaní a sánkovaní, posilnili si imunitu. Veľa sme sa nasmiali, bol to pre žiakov určite krásny deň strávený v zimnej prírode.

 • Bežky - dievčatá

  25.01.2018

  Z. Matalíková, vychovávateľka

  Po chlapcoch si bežky vyskúšali i dievčatá z 2.SI výchovnej skupiny. Vôbec za chlapcami nezostávali, išlo im to výborne. Za odborné rady a pomoc ďakujeme pani vychovávateľke M. Ferencovej.

 • Motlitby za jednotu kresťanov

  24.01.2018

  M. Fecková, učiteľka

  V týždni modlitieb za jednotu kresťanov sa stretli všetci žiaci, zamestnanci aj rodičia dňa 24.1.2018, aby sa modlili za jednotu kresťanov. Témou tohoročných modlitieb bol text: TVOJA PRAVICA, HOSPODIN, SILOU PRESLÁVENÁ (Exodus 15, 6). Modlitieb sa zúčastnil vdp. Samuel Štefanides a Mgr. Ján Matis, evanjelický farár z Levoče.

 • Bežkovanie

  23.01.2018

  Z. Matalíková, vychovávateľka

  I keď je tohto roku „pani Zima“ trošku skúpa na sneh, snažia sa deti zo ŠI využiť i to málo, ktoré nám ponúka. Chlapci oprášili bežky a vyskúšali si svoje schopnosti a vytrvalosť. Išlo im to veľmi dobre a tešíme sa ako to zvládnu i dievčatá.

 • Zvieratá a vtáky v zime

  22.01.2018

  Ľ. Duláková, učiteľka

  Besedou s lesníkom Jánom Dulákom sme začali týždeň  tematicky zameraný na starostlivosť o zvieratá a vtáky v zime. Deti zaujala PC  prezentácia, obrázky, rozhovor, názorné ukážky vo forme videozáznamov, pripravené kŕmidlá a krmivo pre vtáčiky. Malí škôlkari sa dozvedeli  veľa zaujímavých informácií o živote v lese počas zimy, o starostlivosti a práci ľudí v tomto období a zvieratkám poslali darček v podobe neskonzumovaného suchého chleba a pečiva.

 • Zimné športy

  17.01.2018

  M. Kuľová, učiteľka

  V zime možno robiť snežné gule,

  postaviť sa na korčule,

  ak sa zime podarí zmraziť vodu v močiari.

  Zimné športy sú zdravé. Zdravé sú preto, že sa pohybujeme na čerstvom vzduchu, otužujeme tým svoje telo. Potom je menej náchylné na choroby, prechladnutie. Chutí nám jesť, dobre spíme. Cítime sa príjemne, zdravo. V mestách sa stavajú zimné štadióny. Tam sa korčuľujeme na umelom ľade, môžeme hrať aj hokej. Aj naše deti si boli pozrieť takýto zimný štadión v Levoči, kde si mohli pozrieť ako sa korčuľuje a hrá hokej

 • Lievance

  17.01.2018

  Z. Matalíková, vychovávateľka

  Jednou z mnohých aktivít záujmového útvaru „Klub dievčat“ v ŠI je i príprava jednoduchých pokrmov v kuchynke PŠ. Tentokrát to boli sladké, chutné lievance.

 • Vychádzky v zime

  15.01.2018

  Z. Matalíková, vychovávateľka

  Okrem sánkovania, bežkovania, korčuľovania a iných zimných športov, často chodievame s deťmi so ŠI na turistické vychádzky spojené so zážitkovým učením, hrami na snehu alebo guľovačkou. Deti majú takéto vychádzky veľmi rady a poriadne si ich užijú.

 • Vianočný pozdrav

  24.12.2017

  M. Dvoráková, riaditeľka spojenej školy

strana:

Aktualizácia

16. máj 2018

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 20.5.2018)
František Holub (3.V)
Zajtra (Pondelok 21.5.2018)
Ján Tomko (1.S)
Milada Tulejová (3.S)

Priebeh vyučovania

Počet návštev

Počet návštev: 738234

ssjvile © 2013-10