• Súťažno – zábavné popoludnia
     • Súťažno – zábavné popoludnia

      31. 1. 2022

      Od pondelka 24. januára do štvrtku 27. januára 2022 nám popoludnie vo výchovnej skupine spríjemňovali praktikantky z KU IJP v Levoči. Chodili s nami na prechádzky, pomáhali nám pri písaní domácich úloh, ale hlavne pripravili si pre nás niekoľko tvorivých, zábavných i súťažných úloh. Boli to pre nás veľmi príjemne spolu strávené chvíle.

      Z. Matalíková, vychovávateľka

    • Sniežik sa nám chumelí
     • Sniežik sa nám chumelí

      31. 1. 2022

      Sniežik sa nám chumelí, zima je zimička,

      polia, lúky vybieli zapadne cestička.

      Zakry svojou perinkou celý kraj náš milý,

      veď sme sa už na teba tak veľmi tešili.

      Padaj sniežik, padaj nám tešia sa ti deti,

      naša pieseň radostná v ústrety ti letí !

       

      Mgr. Petronela Vašková, 3.MS

    • Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov ŠMŠ
     • Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov ŠMŠ

      21. 1. 2022

      „Videli sme na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť.“  (Mt 2,2)

      Dňa 19.1.2022 sa deti Špeciálnej materskej školy a žiaci ZŠ s telesným postihnutím z triedy 1.T zúčastnili Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov v aule našej školy. V programe zazneli modlitby slovom aj piesňou v rozličných jazykoch. Hlavnou myšlienkou bola návšteva mudrcov, ktorí sa prišli do Betlehema pokloniť narodenému Ježišovi. Pre deti a žiakov boli pripravené zážitkové aktivity. V závere zaznela aramejská pieseň o narodení Ježiša do ktorej sa zapojili tancom. Stretnutie bolo obohacujúce pre všetky deti a žiakov.

       

      Učiteľka PaedDr. Mária Molnárová

  • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021